Gwybodaeth

Mae'r Pierhead yn fan cyfarfod unigryw i bobl Cymru ac yn darparu ar gyfer ymwelwyr, digwyddiadau a chynadleddau. Mae'n lle i fynegi barn a rhoi llais i faterion sydd o bwys i chi fel unigolion, cymunedau neu sefydliadau.

Mae'n adeilad hanesyddol rhestredig Gradd Un o dan ein Big Ben ni yma yng Nghymru, ac ar un adeg, roedd yn ganolbwynt i'r byd masnach Cymreig. At hynny, mae'n adeilad ysblennydd sydd wedi sefyll yn falch am 113 o flynyddoedd, yn dyst i hanes unigryw ac amrywiol Bae Caerdydd. Fel lle sy'n adlewyrchu ein diwylliant ac yn ganolfan i gynnal trafodaethau a dadleuon byw, bydd y Pierhead yn parhau'n ganolog wrth i ni feithrin Cymru'r dyfodol.

Mae'r Pierhead yn lle i gynnal trafodaethau a dadleuon. Yn ogystal ag arddangosfeydd a chyflwyniadau rhyngweithiol, gellir cynnal digwyddiadau a chynadleddau yno. Os yw'ch sefydliad chi'n bwriadu trefnu digwyddiad sy'n cael ei noddi gan un o Aelodau'r Cynulliad, bydd ein tÎm digwyddiadau yn fwy na pharod i'ch rhoi ar ben ffordd a'ch helpu i ddod o hyd i'r lle mwyaf addas ar ystad y Cynulliad i gynnal y digwyddiad hwnnw. Ffoniwch ein llinell archebu ar 0300 200 6565 i wneud unrhyw ymholiadau.

Oriau agor y Pierhead

10:30-16:30 Dydd Llun at Dydd Sul